Средно училиште на град Скопје
 

   Информации
 
 
 
 
 
 
Информации
Вкупно 7 Прикажани: Информации.    Страна број: 1  од вкупно 1   
Список за полагање проектни задачи
Нов список со мали промениERASMUS+ 2018
 Втора успешна  ERASMUS+ приказна за учениците од Средното училиште на Град Скопје „Лазар Танев“


Прв упис 2018
Примени се сите кандидати кои конкурираа во второто пријавување на 28 јуни 2018

        

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје