Средно училиште на град Скопје
 

   Вонредно
 
 
 
 
 
 
Вонредно
Вкупно 2 Прикажани: Вонредно.    Страна број: 1  од вкупно 1   

Вонредно
 Во училиштето се образуваат и оспособуваат кадри за следниве профили:

 

- угостителско-туристичка струка:

            тригодишно  образование

-          келнер

-          готвач

-          слаткар

            четиригодишно образование

-          хотелско-туристички техничар

               -        угостителски техничар

            специјалистичко  образование

-          келнер-специјалист

-          готвач-специјалист

-          слаткар-специјалист

-          бармен-специјалист

 

- хемиско-технолошка струка:

            тригодишно  образование

-          пекар        

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје