Средно училиште на град Скопје
 

   Матура
 
 
 
 
 
 
Матура
Вкупно 4 Прикажани: Матура.    Страна број: 1  од вкупно 1   
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IV ГОДИНА
Во декември месец (најдоцна до 21.12.2018) треба да се пријави ДРЖАВНА МАТУРА или Завршен испит. Редовните ученици кај класните раководители, а вонредните кај референтот за вонредни испити со 
        

mk   en  

 
Работно време на референт за вонредни испити
одговорен наставник
Тодоровска Јагода

ПОНЕДЕЛНИК 09 - 14:00h
ВТОРНИ  9:00 -14:00h
СРЕДА  12:00 -17:00h
ЧЕТВРТОК  12:00-17:00h
ПЕТОК 09:00 - 14:00

Запишување и пријавување
на испити може да се
врши тука и во библиотека
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје