Средно училиште на град Скопје
 

 
 
 
 

Распоред испити за вонредни Јуни 2019г
 

mk   en  

 
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје