Средно училиште на град Скопје
 

 
 
 
 

Соопштение за матура и завршен испит
 

mk   en  

 
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје