Средно училиште на град Скопје
 

 
Previous

 •     25та конференција
  на AEXT

  Домаќини на 25та годишна
  конференција на AEXT


 • Професионалност

  Признат центар за
  професионални кадри
  за угостителско-
  туристички кадри

 • Пракса

  Професионална
  и феријална практика
  во угостителски објекти
  кои одговараат
  на стандардот


 • Успех

  Воспитување на младите
  за одговорно лично
  и општествено живеење

 • Услуги

  Кетеринг  услуги
  простор за семинари
  подготовка на храна

Next

Список за полагање проектни задачи
Мали измени во списокот
ERASMUS+ 2018
 Втора успешна  ERASMUS+ приказна за учениците од Средното училиште на Град Скопје „Лазар Танев“
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IV ГОДИНА
Во декември месец (најдоцна до 21.12.2018) треба да се пријави ДРЖАВНА МАТУРА или Завршен испит. Редовните ученици кај класните раководители, а вонредните кај референтот за вонредни испити со 

 • 25 Annual Conference and Competition

 • 8-13 October 2012

 • Skopje and Ohrid - Macedoniamk   en  

 
Освоено 3-то место во проектот на Култур Контакт Австрија за Одржлив развој во туризмот 

 

 
 
Средно Училиште на Град Скопје ''Лазар Танев'' Скопје