Работно време на референт за вонредни испити Oдговорен наставник: Тодоровска Јагода ПОНЕДЕЛНИК 09:00 - 14:00ч. ВТОРНИK 9:00 - 14:00ч. СРЕДА 12:00 - 17:00ч. ЧЕТВРТОК 12:00 - 17:00ч. ПЕТОК 09:00 - 14:00ч. Запишување и пријавување на испити може да се врши тука и во...

read more