Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Соопштение за вонредните ученици

Пријавувањето на испитите за октомвриската испитна сесија ќе се врши во периодот од 1ви до 10ти октомври во училиште со претходно уплатени средства за најмногу три предмети на жиро сметката за испити и таксена марка од 50 денари. Пријавувањето може да го направите кај...

read more

Распоред на часови и времетраење на часовите за учебната 2020/2021

* * * * * * Линк до распоред на часови и времетраење на часовите за учебната 2020/2021 * * * * * *     *** Упатство за ученици и родители за Националната платформа за учење од...

read more

Информација за учениците од прва година

Почитувани ученици, Средбата со учениците и класните раководители од прва година ќе биде организирана во деновите четврток и петок 24 и 25 септември 2020 година, по следниов распоред:  ...

read more

Списоци на ученици по класови за учебната 2020/2021 година

Учениците од прва година дополнително ќе бидат известени кога да дојдат во училиште за да подигнат учебници, ќе бидете контактитрани од класните раководители или ќе има соопштение на нашата страна и во училиштето,следете информации на нашава страна. >      Список...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти