Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Учество на учениците од СУГС “Лазар Танев” на Џуниор Ачивмент Европа

Учество на учениците од СУГС “Лазар Танев” на Џуниор Ачивмент Европа

Учениците од нашето училиште Јовановски Димитар, Потурак Лејла, Христовски Александар и Саравинова Милва, учествуваа на натпревар тестирања во мрежата на Џуниор Ачивмент Европа. Успешно се здобија со Сертификати за претприемачки вештини преки три тестирања....

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти