Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

УПИС во прва година за учебната 2020/2021

УПИС во прва година за учебната 2020/2021

Драги полуматуранти Ве известуваме дека МОН го објави конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година: Во прва година во СУГС „Лазар Танев“ ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на...

read more

Известување за вонредните ученици за полагање на Проектните задачи

Согласно насоките од МОН за електронско полагање на матурата, проектната задача треба да ја испратите во "WORD" или PDF формат именуван на следниот начин: предмет- ментор- клас- име и презиме на ученикот (ова да стои во наслов на електронската порака)  на е-маилот: ...

read more
Информација за вонредна сесија

Информација за вонредна сесија

  Почитувани ученици, Согласно настанатата ситуација со вондредната состојба во нашата земја, Ве известуваме дека ќе добиете навремена информација за начинот и времето на полагање на испитите, согласно препораките и насоките кои ги чекаме од Министерството за...

read more
Заштита од “Корона вирусот” и информации за наставата

Заштита од “Корона вирусот” и информации за наставата

Согласно настанатата состојба со "Корона вирусот" , СУГС Лазар Танев ,согласно препораките на владата, ја прекинува наставата до крајот на вондредната состојба во нашата земја или до добивање на дополнителни информации од надлежните институции. Што е КОВИД-19?...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти