Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Селекционен натпревар за Олимпијадата во Кина 2022

Формиран е тимот од ученици кои ќе се натпреваруваат на селекциониот натпревар за избор на учесници за Олимпијадата во Кина 2022 година. Од овие десетмината треба да се избере тимот од четворица кои ќе не претставуваат на Олимпијадата. 1. Давид Димовски, СОУ...

read more

Завршна конференција на проектот “TO REGOS” Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации.

Завршна конференција на проектот "TO REGOS" Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации. Western Balkans Alliance for Work-based Learning https://wba4wbl.com/western-balkans-alliance-for-work-based-learning/ Во рамките на проектот за...

read more

Резултати од Државна матура – јуни 2021 година

Македонски јазик-ученици кои положиле Македонски јазик-ученици кои не положиле   Англиски јазик-ученици кои положиле Англски јазик-ученици кои не положиле     Приговори во поглед на резултатите, можете да поднесете најдоцна до среда 07 јули 2021. Цената...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти