Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Известување за упис на вонредни ученици

Известување за упис на вонредни ученици Уписот на вонредните ученици за учебната 2022/23 година е започнат и се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот може да го извршите во училиште со следниве документи: Потребни...

read more

Доделување дипломи-вондредни ученици

Почитувани ученици, Дипломите за вонредните учениците кои полагале училишна матура, како и на вонредните ученици од 3 годишно образование, ќе бидат доделени во термин за кој ќе бидете дополнително...

read more

Список на класови за учебната - 2022-2023 Почитувани ученици, Почетокот на новата учебна година е на 1ви септември 2022 година (четврток), со следниот распоред: I и II година - од 08:00 часот III и IV година - од 10:00...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти