Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Известување за измени во државната матура

Се известуваат учениците кои имаат пријавено  државна матура дека има измени во начинот на полагање за оваа учебна година, и дека ќе треба ќе треба да потполнат нова пријава најдоцна до понеделник 01.03.2021 година. Во прилог ви ја испраќам новата пријава за државна...

read more

Соопштение за вонредни ученици

Се известуваат  вонредните ученици дека во месец Март нема да има испитна сесија, бидејќи ќе се полага проектната задача  (за датум и списоци дополнително ќе бидете известени на почетокот на месец Март) Следната сесија ќе биде во месец Април (пријавувањето е од 01-10,...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти