Oдговорен наставник: Тодоровска Јагода

Електронска пошта: jagoda.todorovska@lazartanev.edu.mk


ПОНЕДЕЛНИК 09:00 – 14:00ч.

ВТОРНИK 9:00 – 14:00ч.

СРЕДА 11:00 – 16:00ч.

ЧЕТВРТОК 09:00 – 14:00ч.

ПЕТОК 09:00 – 13:00ч.

 

Запишување и пријавување на испити може да се врши тука и во библиотеката.