Согласно насоките од МОН за електронско полагање на матурата, проектната задача треба да ја испратите во “WORD” или PDF формат именуван на следниот начин:

предмет- ментор- клас- име и презиме на ученикот (ова да стои во наслов на електронската порака)  на е-маилот:  jagoda.todorovska@lazartanev.edu.mk , заклучно до 31.03.2020 година.

За термините за полагањето, информации ќе добиете на страната на Лазар Танев.