Почитувани ученици,

Согласно настанатата ситуација со вондредната состојба во нашата земја, Ве известуваме дека ќе добиете навремена информација за начинот и времето на полагање на испитите, согласно препораките и насоките кои ги чекаме од Министерството за образование.