Почитувани ученици

Овој месец ќе има редовна сесија-јунска, пријавувањето е до 10.06.2020 година и ќе се врши по телефон,

односно уплатете ги сумите , сликајте ги уплатниците и на вибер ќе ги испратите со предметите кои сакате да ги пријавите кај референтот Јагода Тодоровска(076 846 489).

Доколку не можете на вибер може и на имеил

Полагањето пак ќе биде електронски, онлајн, а за материјали за  учење  да се обратите кај професорите кои ќе бидат испитувачи на имеил