Линк кон протоколите за упис                      ⇒   Линк кон пријавата за упис од МОН   

                              

                                                          или директно од нашиот сајт:

 

                                              → Пријава_за_упис  –  македонски јазик

                                      Пријава_за_упис – албански јазик

                                                                                           Пријава_за_упис – српски јазик

                                                                                           Пријава_за_упис – турски јазик