Директорот на СУГС “Лазар Танев”, Слаѓана Трпковска-Салтирова, одржа онлајн состанок со сите Европски училишта, како и идна соработка.