Почитувани ученици,

Средбата со учениците и класните раководители од прва година ќе биде организирана во деновите четврток и петок 24 и 25 септември 2020 година, по следниов распоред:

 

Четврток                                                                       

клас       термин
I-1           во 9:30
I-2           во 11:30
I-3           во 12:30

Петок

I-4           во 9:30
I-5           во 11:30
I-6           во 12:30