Покана до сите ученици на СУГС „Лазар Танев“ да се приклучат на натпреварот за добивање на сертификат за Microsoft Office Specijalist i Adobe Certified Associate. Заинтересираните ученици да се пријават кај класните раководители, кои потоа ќе ја проследат пријавата до професорите по информатика.

 

⇓     ⇓     ⇓     ⇓     ⇓     ⇓     ⇓     ⇓

 Соопштение МОС натпревар