Почитувани ученици

Поради новите мерки за заштита од Ковид-19 Ве известуваме дека сите испити ќе се одвиваат онлајн.

 За да се вклучите онлајн во понеделник ќе ги објавиме линковите за секој предмет и саат на полагање. Полагањата ќе се вршат на Google meet. Бидејќи повеќето испити се писмени или тестови, потребно е на наставникот по соодветниот предмет да му пратите меил(пред да започне испитот половина до еден час) за да може на меилот да ви го прати тестот или писмената  кои треба да ги напишете или решите и да го препратите на наставникот во зададениот рок, а потоа да се вклучите онлајн за искомуницирате или полагате усмено со комисијата.Имеил адресите на сите наставници се на странава во контакт со кадар, доколку не испратите меил нема да ви биде даден тест и нема да ви биде полаган испитот.

ras-11-2020-