Учениците од прва година дополнително ќе бидат известени кога да дојдат во училиште за да подигнат учебници, ќе бидете контактитрани од класните раководители или ќе има соопштение на нашата страна и во училиштето,следете информации на нашава страна.

>      Список на ученици по класови за учебната 2020/2021     <