Обраќање на директорот на СУГС “Лазар Танев” по повод патронатот на училиштето