понеделник   11,00-12,00 часот

вторник          11,00-12,00

среда             14,00-15,00

четврток        11,00-12,00

петок              11,00-12,00

Пријавувањето на испитите за ноемвриската сесија да го извршите со уплатница за испити и таксена марка ,

враќање на учебниците или материјалите и пополнување на пријава во определеното време кај референтот до 10.ноември.

Доколку не сте во можност да дојдете може да се слика уплатената  уплатница и

да се испрати на вибер со напомена кои предмети ги пријавувате.