НЕКСУС“ Граѓански концепт, изработи тематски видео алатки за едукација на тема Сајбер безбедност и Сајбер криминал.

Погледнете ги видеата: