Поради заминување во пензија на досегашниот референт за вонредни Јагода Тодоровска,

отсега одговорен за водредните ученици ќе биде Сашо Антониев.

 Промена на работното време на рефернетот за вонредни испити од 02.02.2021 година ќе биде во ВТОРНИК и СРЕДА од 10:00 до 11:30 часот.

Телефонскиот број за контакт е непроменет 078/ 327 592