Завршна конференција на проектот “TO REGOS” Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации.

Western Balkans Alliance for Work-based Learning

Western Balkans Alliance for Work-based Learning

Во рамките на проектот за изработен стандард за квалификација “Хотелско ресторански техничар”

Home