Македонски јазик-ученици кои положиле

Македонски јазик-ученици кои не положиле

 

Англиски јазик-ученици кои положиле

Англски јазик-ученици кои не положиле

 

 

Приговори во поглед на резултатите, можете да поднесете најдоцна до среда 07 јули 2021.

Цената на приговорот изнесува 1.500 денари