Формиран е тимот од ученици кои ќе се натпреваруваат на селекциониот натпревар за избор на учесници за Олимпијадата во Кина 2022 година. Од овие десетмината треба да се избере тимот од четворица кои ќе не претставуваат на Олимпијадата.

1. Давид Димовски, СОУ Гимназија”Мирче Ацев”, Прилеп – Прва година гимназија, ментор Виолета Проскоска Велкоска
2. Марија Велкоска, ПСУ Американска Гимназија Скопје – Прва година гимназија, ментор Пане Перуновски
3. Давор Петрески, СОУ Гимназија”Мирче Ацев”, Прилеп- – Прва година гимназија, Виолета Проскоска Велкоска

4. Мартина Јовановска, СОУ Гимназија Митко Пенџуклиски, Кратово – втора година гимназија, ментор Биљана Крстевска

5. Борче Исакоски, ПСУ Јахја Ќемал, Струга, втора година гимназија, ментор Зоран Ристоски
6. Сара Маневска, СОУ Гимназија Митко Пенџуклиски, Кратово – втора година гимназија, ментор Биљана Крстевска

7. Вероника Гијовска, ПСУ Американска Гимназија Скопје, – трета година гимназија, ментор Пане Перуновски
8. Марцо Георгио Делисо, ПСУ Јахја Ќемал, Скопје – трета година гимназија, ментор Дејан Дураковски
9. Елеонора Мицеска, СОУ Гимназија”Мирче Ацев”, Прилеп- – трета година гимназија, Виолета Проскоска Велкоска
10. Калин Порјазовски, СУГС “Лазар Танев”, Скопје – прва година средно стручно училиште, ментор Сашо Антониев