Првиот час започнува:

– 1ва и 2ра година, во 9 часот

– 3та и 4та година, во 10 и 30 часот


 

Спписок на класови за учебна 2021-2022