Испитите во ноемвриската сесија ќе бидат со физичко присуство.

Распоред за ноември 2021