Почитувани вонредни ученици, поради оправдани причини дојде до промена на датумот по предметите Готварство, Слаткарство, Практична настава по слакарство, Практична настава по готварство, Храна и пијалаци, Услуги за Храна и пијалаци и Агенциско и хотелско работење, во прилог ви го испраќам променетиот и важечкиот распоред.

Со Почит,

Референт за вонредни

Сашо Антониев

 

Распоред-5-2022