Доделување на награди за првенец на генерација 2021/2022

 

4 годишно образование: Христина Пецова

3 годишно образование: Никола Мишовски

 

 

Честитки на учениците и многу успеси!