Ранг листа – келнер-слаткар

Ранг листа – Техничар за настани и анимации

Ранг листа – Угостителски техничар – Хотелско ресторански техничар

Ранг листа- готвач