Ранг листа – Хотелско туристички техничар

Ранг листа – Угостителски техничар – Хотелско ресторански техничар

Ранг листа- готвач

Ранг листа – келнер-слаткар

Ранг листа – пекар