Англиски јазик-ученици што положиле

Англиски јазик-ученици што не положиле

Германски јазик-ученици што положиле

Македонски јазик-ученици што не положиле

Македонски јазик-ученици што положиле

Математика-ученици што не положиле

* резултатите може да не се прикажуваат доколку ги отварате од мобилен телефон

Се известуваат сите ученици кои неположиле некој предмет од државна матура дека ќе треба да дојдат во училиште и да потполнат нови пријави за државна матура најдоцна до 08.07.2022 год.

Приговори во поглед на резултатите, можете да поднесете најдоцна до вторник 05 јули 2022 год.

Цената на приговорот изнесува 1.500 денари