Почитувани вонредни ученици,

Во понеделник 29.08.2022 во 10 часот, ќе бидат доделени дипломите на вонредните ученици кои полагале Државна матура.