Почитувани ученици,

Дипломите за вонредните учениците кои полагале училишна матура ќе бидат доделени во петок во 11:00 часот, во кабинетот за вонредни ученици. Учениците кои завршија тригодишно образование дополнителни ќе бидат известени.

Референти за вонредни ученици

Маја Цветковска

Сашо Антониев