Се известуваат сите вонредните ученици дека до 30.11.2022 година треба да изберат тема за проектна задача, во прилог е известувањето за учениците кои ќе пријават државна матура.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНА МАТУРА-4

За дополнителни информации можете да се обратите во кабинетот за вонредни ученици кај референтите за вонредни ученици

Маја Цветковска и

Сашо Антониев