Се  известуваат вонредните ученици од тригодишно образование коишто пријавиле завршен испит за тригодишно образование дека истиот ќе се полага според следните термини:

Македонски јазик и литература: Полагање на 17.01.2024 во 9 часот

Практична работа: полагање на 18.01.2023

  • слаткар во 9 часот
  • готвач во 9 часот