Се известиваат вонредните ученици кои имаат пријавено за февруарска сесија испити по предметите: Претприемништво и иновации, Маркетинг во туризмот и Економија на туризмот дека има промена на датумот за полагање и истите ќе се полагаат во вторник 27.02. во 13:15 часот