Се известуваат сите редовни и вонредни ученици кои имаат пријавено државна матура и завршен испит за четиригодишно образование дека ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ОДБРАНА НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА во учебната 2023/24 ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА 02.04.2024 (вторник) во 14:00 ч.