Известување

Се известиваат вонредните ученици кои имаат пријавено за февруарска сесија испити по предметите: Претприемништво и иновации, Маркетинг во туризмот и Економија на туризмот дека има промена на датумот за полагање и истите ќе се полагаат во вторник 27.02. во 13:15...

Известување за доставување и одбрана на проектните задачи за завршен испит за четиригодишно образование и државна матура

Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во првата недела од април 2024 . Откако проекната задача ќе биде одобрена од менторот, истата треба да се испечати во три примероци и да се достави во училиштето најдоцна до 31...

Термини за полагање на Завршен испит за тригодишно образование во јануарски испитен рок

Се  известуваат вонредните ученици од тригодишно образование коишто пријавиле завршен испит за тригодишно образование дека истиот ќе се полага според следните термини: Македонски јазик и литература: Полагање на 17.01.2024 во 9 часот Практична работа: полагање на...