Известување за матура 2022/23

Се известуваат сите вонредните ученици дека до 30.11.2022 година треба да изберат тема за проектна задача, во прилог е известувањето за учениците кои ќе пријават државна матура. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНА МАТУРА-4 За дополнителни информации можете да се обратите во...