Известување за упис на вонредни ученици

Известување за упис на вонредни ученици Уписот на вонредните ученици за учебната 2022/23 година е започнат и се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот може да го извршите во училиште со следниве документи: Потребни...

Доделување дипломи-вондредни ученици

Почитувани ученици, Дипломите за вонредните учениците кои полагале училишна матура, како и на вонредните ученици од 3 годишно образование, ќе бидат доделени во термин за кој ќе бидете дополнително...