Резултати од декемвриска сесија

Резултати од декемвриска сесија ИЗВЕСТУВАЊЕ: Се известуваат сите вонредни ученици дека во месец јануари нема испитна сесија, пријавување на испити ќе има во февруари (од 1.2.2022 до...

Соопштение за вонредни ученици – избор на проектни задачи

Се известуваат сите вонредни ученици од четиригодишно образование дека најдоцна до 15.11.2021 треба задолжително да изберат ментор и тема за изработка на Проектна задача којашто треба да биде наведена во пријавата за матура во декемвриски рок и за понатамошни...