Известување за промена на датум за мајската испитна сесија

Почитувани вонредни ученици, поради оправдани причини дојде до промена на датумот по предметите Готварство, Слаткарство, Практична настава по слакарство, Практична настава по готварство, Храна и пијалаци, Услуги за Храна и пијалаци и Агенциско и хотелско работење, во...

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ТРИГОДИШНО И ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

Материјал за подготовка за завршен испит по предметот македонски јазик и литература за четиригодишно образование Материјали за подготовка за полагање завршен испит по македонски јазик и литература за тригодишно...