Завршна конференција на проектот “TO REGOS” Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации.

Завршна конференција на проектот “TO REGOS” Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации. Western Balkans Alliance for Work-based Learning Western Balkans Alliance for Work-based Learning Во рамките на проектот за изработен...