Известување за упис на вонредни ученици

Уписот на вонредните ученици за учебната 2021/22 година ќе се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот ќе го извршите во училиште со следниве документи: Потребни документи за упис за IV година : Свидетелства од I, II и...