Известување за упис на вонредни ученици

Известување за упис на вонредни ученици Уписот на вонредните ученици за учебната 2022/23 година е започнат и се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот може да го извршите во училиште со следниве документи: Потребни...