Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Соопштение за вонредни

Поради заминување во пензија на досегашниот референт за вонредни Јагода Тодоровска, отсега одговорен за водредните ученици ќе биде Сашо Антониев.  Промена на работното време на рефернетот за вонредни испити од 02.02.2021 година ќе биде во ВТОРНИК и СРЕДА од 10:00 до...

read more

Видео алатки за едукација на тема Сајбер безбедност и Сајбер криминал

„НЕКСУС“ Граѓански концепт, изработи тематски видео алатки за едукација на тема Сајбер безбедност и Сајбер криминал. Погледнете ги видеата:   [video width="1280" height="720"...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти