Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Покана за учество на учениците од СУГС “Лазар Танев” на Националниот натпревар за “MOS и ASA сертификат“

Покана до сите ученици на СУГС „Лазар Танев“ да се приклучат на натпреварот за добивање на сертификат за Microsoft Office Specijalist i Adobe Certified Associate. Заинтересираните ученици да се пријават кај класните раководители, кои потоа ќе ја проследат пријавата до...

read more

Соопштение за вонредни ученици

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ   Уписот на вонредните ученици за учебната 2020/21 година ќе се врши во текот на септември месец , а испитите ќе започнат од октомври. Уписот ќе го извршите во училиште со потребните документи и тоа во среда и четврток 11,00...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти