Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Информација за свидетелства и дипломи

Почитувани ученици / родители,   Во врска со доделувањето на свидетелства и дипломи, сакаме да ве информираме дека во најкус временски рок истите ќе бидат доделени на учениците. Дополнително ќе ве информираме за точниот термин!  ...

read more

Резултати од екстерните предмети од државна матура во августовски испитен рок 2022

Англиски јазик - ученици што не положиле Англиски јазик - ученици што положиле Македонски јазик - ученици што не положиле Македонски јазик - ученици што положиле Математика - ученици што положиле * резултатите може да не се прикажуваат доколку ги отварате од мобилен...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти