Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Распоред за полагање вонредни испити за мај 2020

Ученици еве го распоредот со датуми , комисии (испитувачи) и вашите имиња, да знаете кој по кој предмет полага. Наредните денови ќе добиете нов распоред со линкови, шифри за вклучување во меет собите за он лајн полагање, како и упатство како да се вклучите. Исто така...

read more

Соопштение за вонредните ученици

По добивањето на Допис од Министерството за образование дека може да организираме вонредни испити  овој месец како и наредните по потреба Ве известуваме дека ќе се спроведат испити за сите кандидати што имаа пријавено предходно. Утре попладне 13.05.2020 година ќе го...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти