Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

Информација за почеток на новата учебна 2023/2024 година

Почитувани ученици, Почетокот на новата учебна 2023/2024 година е на 1.9.2023 година (петок), со следниот распоред: I година - од 08:00 часот II, III и IV година - од 10:00 часот   Ви посакуваме среќен почеток и успешна учебна година!  ...

read more

Измена во датумот за доделување на дипломи на вонредни ученици четиригодишно образование

Почитувани ученици, Дипломите за вонредните учениците кои полагале државна и училишна матура ќе бидат доделени во среда 30.8.2023 во 10:00 часот. Учениците кои завршија тригодишно образование дополнителни ќе бидат известени. Референти за вонредни ученици Маја...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти