Ние сме сместени во Скопје – главниот град на Република Северна Македонија, во подножјето на планината Водно, во населбата Козле, Општина Карпош.

Контактирајте не

8 + 4 =

Повеќе информации:

Адреса: Ул. Стрезово бр. 3, 1000 Скопје

Телефон:

  • +389 2 3085 035, локал 103 – референт за вонредни ученици
  • +389 2 3085 035, локал 101 – секретар
  • +389 2 3086 292 – директор

Факс: +389 2 3085 036

Е-пошта: info@lazartanev.edu.mk

Е-пошта: ltanev@hotmail.com

Работно време: 7:30-18:30ч. пон.-пет.

Пристапот до училиштето е обезбеден со автобуските линии број 5 и број 57.

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

1. Небојша Вуковиќ – В.Д. Директор

Е-пошта: nebojsa.vukovic@lazartanev.edu.mk

 

2. Елена Ѓорѓиева – Помошник директор

Е-пошта: elena.gorgieva@lazartanev.edu.mk

 

3. Билјана Видески – Секретар

Е-пошта: biljana.videski@lazartanev.edu.mk

 

4.  Елена Домика – Педагог

Е-пошта: elena.domika@lazartanev.edu.mk

 

5. Сафета Цуцак – Психолог

Е-пошта: safeta.cucak@lazartanev.edu.mk