Новости

Работно време на референтите за вонредни ученици

Работно време на референтите за вонредни ученици понеделник   10:30 - 12:00 часот вторник          08:00 - 12:00 часот среда             08:00 - 12:00 часот четврток        10:00 - 12:00 часот петок              10:00 - 12:00 часот Референти за вонредни ученици: Маја...

read more

Известување за упис на вонредни ученици

Уписот на вонредните ученици за учебната 2021/22 година ќе се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот ќе го извршите во училиште со следниве документи: Потребни документи за упис за IV година : Свидетелства од I, II и...

read more

Известување за одбрана на проектни задачи за учениците во августовски испитен роk

  Сите ученици што треба да ги одбранат проектните задачи во августовски испитен рок најдоцна до 20.8.2021година да достават по еден примерок во печатена форма во училиштето. Одбраната ќе биде онлајн на 23.8.2021 година (понеделник) во 10 часот. Дополнително ќе...

read more

Известување за државна матура!

Се известуваат редовните и вонредните ученици од СУГС „Лазар Танев“ - Скопје, дека екстерните предмети од државната матура ќе се полагаат во нашето училиште во термините кои веќе се...

read more

Селекционен натпревар за Олимпијадата во Кина 2022

Формиран е тимот од ученици кои ќе се натпреваруваат на селекциониот натпревар за избор на учесници за Олимпијадата во Кина 2022 година. Од овие десетмината треба да се избере тимот од четворица кои ќе не претставуваат на Олимпијадата. 1. Давид Димовски, СОУ...

read more

Завршна конференција на проектот “TO REGOS” Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации.

Завршна конференција на проектот "TO REGOS" Значењето на регионално базирани стандарди во професионалните квалификации. Western Balkans Alliance for Work-based Learning https://wba4wbl.com/western-balkans-alliance-for-work-based-learning/ Во рамките на проектот за...

read more