Новости

Резултати од декемвриска сесија

Резултати од декемвриска сесија ИЗВЕСТУВАЊЕ: Се известуваат сите вонредни ученици дека во месец јануари нема испитна сесија, пријавување на испити ќе има во февруари (од 1.2.2022 до...

read more

Соопштение за вонредни ученици – избор на проектни задачи

Се известуваат сите вонредни ученици од четиригодишно образование дека најдоцна до 15.11.2021 треба задолжително да изберат ментор и тема за изработка на Проектна задача којашто треба да биде наведена во пријавата за матура во декемвриски рок и за понатамошни...

read more

Работно време на референтите за вонредни ученици

Работно време на референтите за вонредни ученици понеделник   10:30 - 12:00 часот вторник          08:00 - 12:00 часот среда             08:00 - 12:00 часот четврток        10:00 - 12:00 часот петок              10:00 - 12:00 часот Референти за вонредни ученици: Маја...

read more

Известување за упис на вонредни ученици

Уписот на вонредните ученици за учебната 2021/22 година ќе се врши во текот на месец септември, а полагањето на испитите ќе започне од октомври. Уписот ќе го извршите во училиште со следниве документи: Потребни документи за упис за IV година : Свидетелства од I, II и...

read more