Новости

Лидер на струка 2019/2020

Лидер на струка 2019/2020

Во организација на Министерството за образование и Центарот за стручно образование,   СУГС "Лазар Танев" Скопје, беше домаќин училиште на проектот "Лидер на струка" за избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република...

read more