Новости

Известување

Се известиваат вонредните ученици кои имаат пријавено за февруарска сесија испити по предметите: Претприемништво и иновации, Маркетинг во туризмот и Економија на туризмот дека има промена на датумот за полагање и истите ќе се полагаат во вторник 27.02. во 13:15...

read more

Известување за доставување и одбрана на проектните задачи за завршен испит за четиригодишно образование и државна матура

Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во првата недела од април 2024 . Откако проекната задача ќе биде одобрена од менторот, истата треба да се испечати во три примероци и да се достави во училиштето најдоцна до 31...

read more

Термини за полагање на Завршен испит за тригодишно образование во јануарски испитен рок

Се  известуваат вонредните ученици од тригодишно образование коишто пријавиле завршен испит за тригодишно образование дека истиот ќе се полага според следните термини: Македонски јазик и литература: Полагање на 17.01.2024 во 9 часот Практична работа: полагање на...

read more