По добивањето на Допис од Министерството за образование дека може да организираме вонредни испити  овој месец како и наредните по потреба Ве известуваме дека ќе се спроведат испити за сите кандидати што имаа пријавено предходно. Утре попладне 13.05.2020 година ќе го објавиме распоредот и начинот на полагање (онлајн или со физичко присуство). Откако ќе се прочитате дека полагате по предметот ќе се обратите кај професорот испитувач на имеил (на страната во контакти се наведени имеил адресите на сите наставници) за да прашате и добиете упатства од каде и што да учите.