Соопштение за вонредни ученици – избор на проектни задачи

Се известуваат сите вонредни ученици од четиригодишно образование дека најдоцна до 15.11.2021 треба задолжително да изберат ментор и тема за изработка на Проектна задача којашто треба да биде наведена во пријавата за матура во декемвриски рок и за понатамошни...

Соопштение за вонредни

Поради влошената епидемиолошка состојба имаме промена на работното време така да јас во училиште ќе бидам само во ВТОРНИК и ЧЕТВРТОК од 11 до 14 часот во наредниов месец. За да пријавите матура или завршен испит  ќе треба да уплатите 1800 денари на жиро сметката за...