Почитувани ученици,

Дипломите за вонредните учениците кои полагале училишна матура, како и на вонредните ученици од 3 годишно образование, ќе бидат доделени во термин за кој ќе бидете дополнително известени.