Професионалност

Признат центар за професионални кадри за угостителско-туристички кадри

Пракса

Професионална и феријална практика во угостителски објекти кои одговараат

Успех

Воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење

Услуги

Кетеринг услуги простор за семинари подготовка на храна

Огласна табла

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ – Септември – 2019/20 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СЕПТЕМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019/2020 ГОДИНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ Предмет Датум Комисија Македонски јазик и литература Писмено 17.09.2019 14:00 часот Усно 24.09.2019 14:00 часот Јанковиќ Сања Претседател Гочева Мариче...

read more

Упис на IV степен за вонредни ученици

Секој месец има сесија за полагање на испитите, во една сесија може да се полагаат најмногу 3 испити. Пријавувањето на испитите се врши од 01ви до 10ти во месецот, со уплатница за пријава на испити со вкупен износ за сите предмети кои се пријавуваат, зависно од кои...

read more

Работно време на референт за вонредни испити

Oдговорен наставник: Тодоровска Јагода Електронска пошта: jagoda.todorovska@lazartanev.edu.mk ПОНЕДЕЛНИК 09:00 - 14:00ч. ВТОРНИK 9:00 - 14:00ч. СРЕДА 11:00 - 16:00ч. ЧЕТВРТОК 09:00 - 14:00ч. ПЕТОК 09:00 - 13:00ч.   Запишување и пријавување на испити може да се...

read more

Нашата мисија

Основната општествена улога и мисија на училиштето е да образува ученици со квалитетни и доживотни знаења, умеења, вештини и навики како и способности за совладување на современата технологија, да образува стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Мисијата на училиштето ќе се движи во насока на воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење според принципите на демократичноста, толерантноста, конструктивноста, трпеливоста, меѓусебното разбирање, иницијативноста, критичноста и способноста.

години

ученици

кадар

проекти