СУГС “Лазар Танев” учествуваше на Средношколскиот турнир на Град Скопје во Бадминтон.